Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Hoe huur ik bij de Vereniging

Wonen in een pittoresk hofje, een statig grachtenpand, of een oud raadhuis? Een winkel of horecagelegenheid in een oude dorpsstraat, een kantoorunit op een buitenplaats of atelier in een robuust pakhuis? Vereniging Hendrick de Keyser verhuurt bijzondere historische monumentale woonhuizen en bedrijfspanden in heel Nederland.

Middelburg, Londensekaai
Middelburg, Londensekaai interieur

Verwerven, restaureren én verhuren

Als sinds 1918 verzamelt Vereniging Hendrick de Keyser architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland met als doel het behoud van deze bijzondere gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.

Behoud door gebruik 

Binnen de huizencollectie van de Vereniging zijn uiteenlopende mogelijkheden voor een unieke woon- of werklocatie in een monument. Het ene huis heeft een bijzondere gevel, het andere een historisch interieur. In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen in het bezit van de Vereniging een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.  

Huren bij Vereniging Hendrick de Keyser?

Huurders bij Hendrick de Keyser spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van onze monumenten. Door onze huizen in gebruik te nemen als woning of bedrijf, draagt u bij aan het behoud van deze panden. Huurinkomsten zijn de belangrijkste bijdrage om ze voor de toekomst te behouden. Hendrick de Keyser is een ideële instelling zonder winstoogmerk en is daarmee anders dan een reguliere verhuurder.

De prijsklasse varieert van huurprijzen onder de sociale huurgrens voor bijvoorbeeld een kleinere hofjeswoning, een groot middensegment met gevarieerde objecten in het gehele land en een hoger huursegment bij bijvoorbeeld grote grachtenpanden of een voormalige buitenplaats.  

In de meeste gevallen kunt u het huis naar uw eigen smaak en gebruik inrichten en stofferen. Wel zitten er -afhankelijk van de monumentale waarde van het interieur en exterieur- restricties aan het huren van een huis van de Vereniging. Grootse aanpassingen zijn meestal niet mogelijk. Ook historische kleuren in het interieur kunnen niet worden gewijzigd. Ook uw verwachting over het comfort van het huis zal lager dienen te zijn dan bij een modern nieuwbouwhuis: zo zal het enkel glas ongewijzigd blijven, kan het huis gehoriger zijn dan een modern huis, is er een steile trap of zijn er andere ‘eigenaardigheden’.

Wij proberen voor ieder pand een zo goed mogelijke match te maken tussen het huis en de gebruiker. Om die reden stellen wij u vooraf de nodige vragen zodat wij een beeld van u krijgen en op basis daarvan de selectie kunnen maken. Niet alle panden van de Vereniging zijn bijvoorbeeld geschikt voor mensen die slecht ter been zijn, huisdieren of kleine kinderen.

Wij hopen echter dat de charme, unieke locaties en historische details dit in balans brengen!

Inschrijven voor een huurhuis

Het is ook mogelijk om in een van de panden van Hendrick de Keyser een bedrijfsruimte te huren.

Inschrijven voor een bedrijfsruimte

Meer informatie over het huren van een woonruimte of een bedrijfsruimte

FAQ
Wie komt in aanmerking om te huren?
Voor elk te huur staand object zoekt de Vereniging in het kandidatenbestand en via huuradvertenties op onze website naar de meest geschikte kandidaat. Daarom komt in principe iedereen in aanmerking om een woning of bedrijfsruimte van de Vereniging te huren. Wij hanteren geen wachtlijsten, en houden geen rekening met urgentie of de duur van uw inschrijving in ons bestand. U hoeft ook geen lid te zijn van de Vereniging. Als u lid bent van de Vereniging maakt u niet meer kans om een woning of bedrijfsruimte te mogen huren. Lees verder
Hoe kan ik mij inschrijven als huurkandidaat?
Wil u in aanmerking komen voor een woning of bedrijfsruimte van Vereniging Hendrick de Keyser? Vul dan hier het inschrijfformulier in waarmee u zich (vrijblijvend) aanmeldt als huurkandidaat.  Als u uw voorkeuren aangeeft kan de Vereniging u op de hoogte houden van het huuraanbod via onze tweemaandelijkse nieuwsbrief, en contact met u opnemen wanneer een woning of bedrijfsruimte vrijkomt die voldoet aan uw zoekopdracht. Het actuele huuraanbod bekijkt u op onze website. Lees verder
Hoe reageer ik op een te huur staande woning of bedrijfsruimte?
U kunt reageren op een te huur staande woning of bedrijfsruimte door rechtstreeks contact op te nemen met de afdeling Huurzaken via huren@hendrickdekeyser.nl. Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven in ons kandidatenbestand vragen wij u om ook het inschrijvingsformulier in te vullen. Wij verzamelen alle reacties en nodigen vervolgens een selectie geschikte kandidaten uit om de woning of bedrijfsruimte te bezichtigen. U ontvangt hierover telefonisch of schriftelijk bericht. (Zie ook ‘Wie komt er in aanmerking om een woning of bedrijfsruimte van de Vereniging te huren?') Lees verder
Hoe wordt de huurprijs bepaald?
Wanneer u een woning huurt met een huurprijs onder de liberalisatiegrens wordt de huurprijs bepaald aan de hand van een door de rijksoverheid vastgesteld puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel (WWS). De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, en de woonomgeving. Het totaal aantal punten dat de woning krijgt, bepaalt de maximale huurprijs. Lees verder
Heb ik recht op huurtoeslag?
Als u een woning huurt van Vereniging Hendrick de Keyser met een huurprijs onder de liberalisatiegrens kunt u in veel gevallen aanspraak maken op huurtoeslag. Hiervoor dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hoogte van de huur, uw inkomen en uw woonomstandigheden. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Belastingdienst onder ‘Toeslagen'.
Heb ik een huisvestingsvergunning nodig?
Een huisvestingsvergunning is een gemeentelijke vergunning die u soms nodig heeft om in een woning met een huurprijs lager dan de liberalisatiegrens te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van de meest betaalbare woningen.   Lees verder
Hoe betaal ik mijn huur?
Uw huur dient voorafgaand aan de eerste van elke maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Vereniging Hendrick de Keyser, tenzij er in de huurovereenkomst andere afspraken zijn opgenomen. Dit geldt ook in het geval van voorschotten voor elektra, gas en water, de glasverzekering en servicekosten. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling, bij voorkeur per automatische incasso. U ontvangt geen acceptgiro of factuur. Een machtiging voor automatische incasso kunt u hier downloaden. Wanneer u kiest voor automatische incasso wordt het bedrag voor de huur op de eerste dag van elke maand van uw bankrekening afgeboekt.   
Hoe worden de servicekosten bepaald en verrekend?
Wanneer u een pand huurt waarbij een of meer voorzieningen worden gedeeld met medehuurders of met de Vereniging dan betaalt u maandelijks een bedrag aan servicekosten. Dit bedrag is een voorschotbedrag waarin de kosten voor deze gedeelde voorzieningen naar rato zijn opgenomen. In de servicekosten kunnen onder andere abonnementskosten voor het alarm, onderhoud van de tuin, schoonmaakkosten voor algemene ruimtes en onderhoudskosten voor de lift of andere installaties zijn opgenomen. Lees verder
Welke wijzigingen in mijn woon- of werksituatie zijn van invloed op mijn contract?
Wanneer u als hoofdhuurder van een woning vermeld staat in de huurovereenkomst en u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan, trouwen of scheiden, dan dient u dit door te geven aan de Vereniging. Ook wanneer het aantal personen dat een woning bewoont wijzigt, dient u ons dit te laten weten. Onderhuur is niet toegestaan, evenals verhuur van de woning aan derden wanneer u zelf korte of langere tijd afwezig bent. Lees verder
Welke verzekeringen moet ik zelf afsluiten?
Vereniging Hendrick de Keyser heeft voor al haar panden een opstalverzekering afgesloten, voor bijvoorbeeld stormschade en brandschade aan het casco. Deze opstalverzekering dekt schade aan het pand zelf en aan de nagelvaste onderdelen in het pand, zoals de keuken en de badkamer. Voor glasschade is er (sinds 2008) een collectieve glasverzekering. Huurders met een huurovereenkomst afgesloten vanaf 2008 nemen automatisch deel aan deze verzekering. Dergelijke schade aan het pand dient u zo snel mogelijk te melden bij de huurconsulenten van Vereniging Hendrick de Keyser. U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Water-, rook-, diefstal- en andere schade aan de inboedel worden namelijk door de opstalverzekering van Vereniging Hendrick de Keyser niet gedekt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor schade aan uw inboedel door lekkages van bijvoorbeeld het dak, de dakgoot of de installaties. U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten om zich voor dergelijke schades te verzekeren. Daarnaast bent u wettelijke verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Zijn mijn huisdieren welkom?
Of u huisdieren kunt houden in uw woning is afhankelijk van het pand dat u huurt. In principe hanteert de Vereniging de regel dat huisdieren niet zijn toegestaan. Veel van onze panden bevatten bijzondere, en daarmee kwetsbare (interieur)onderdelen en zijn daardoor niet geschikt voor bewoning door bijvoorbeeld honden en katten. Een goudvis daarentegen hoeft natuurlijk meestal geen enkel probleem te zijn, en bovendien heeft de Vereniging ook enkele panden in haar bezit waar honden en katten geen schade kunnen aanrichten. In de praktijk komt het er daarom op neer dat wij per pand beoordelen of, en zo ja, welke huisdieren zijn toegestaan. 
Ik ga een woning of bedrijfsruimte huren. Hoe verloopt het proces tot en met de sleuteloverdracht?
Wanneer u bent geselecteerd als nieuwe huurder wordt u per mail of telefonisch geïnformeerd over de vervolgstappen en welke documenten u dient te overleggen. In de meeste gevallen zijn dit inkomensgegevens, zoals recente loonstroken en een werkgeversverklaring, of in het geval van een zelfstandige onderneming een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een accountantsverklaring en/ of een aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast vragen wij u een huurdersverklaring of een hypotheekhoudersverklaring te overhandigen. Een krediet-check bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) kan eveneens onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Lees verder
Mag ik veranderingen aanbrengen aan het gehuurde?
Veranderingen aan het gehuurde mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging, tenzij uw specifieke vraag hieronder anders wordt beantwoord. Het ‘klusrecht' dat bij veel woningcorporaties geldt, is niet van toepassing op panden van de Vereniging.
Mag ik een (harde) vloerafwerking aanbrengen?
Ja, in de meeste gevallen mag u een eigen vloerafwerking aanbrengen. Let u er wel op dat in veel panden van de Vereniging zich historische vloerafwerkingen of vloeren bevinden die bij een restauratie naar historisch voorbeeld zijn teruggebracht. Deze vloeren mag u niet beschadigen. Lees verder
Mag ik de muren en het (binnen) houtwerk van de woning schilderen?
Ja, het binnenschilderwerk is uw verantwoordelijkheid. Gestucte wanden mag u eventueel een andere kleur geven. Maar bij huureinde dient u de muren in een lichte kleur op te leveren. Indien er afwerkingen in de woning zijn die niet geschilderd of van kleur gewijzigd mogen worden, dan informeren wij u daarover tijdens de aanlevering. Vaak gelden er speciale vereisten over welke verfsoort u kunt toepassen. Vuistregel is dat steenachtige muren (metselwerk) met minerale verf (damp open/ademend) dienen te worden gedaan en gipswanden / plafonds met latex.
Mag ik de muren van de woning behangen?
Ja, u mag de muren van uw woning (opnieuw) behangen, m.u.v. bijzondere historische wandafwerkingen.  U dient er wel rekening mee te houden dat u het behang, bij einde huurovereenkomst, dient te verwijderen, inclusief lijmresten en het herstellen van de muren.
Mag ik gaatjes boren in de muren en plafonds van de woning?
Ja, dit mag MET MATE in gestucte wanden en in geschilderd houtwerk. Als u overweegt om meerdere schilderijen op te hangen, of wanneer u vaak wisselt van schilderij, is een ophangsysteem de aanbevolen keuze. Wanneer er sprake is van een uit historisch oogpunt kwetsbare ondergrond, zoals een wand afgewerkt met wandbespanning, wandschilderingen, behang op linnen of historisch behang, is het NIET toegestaan. Wanneer u plafondverlichting wilt aanbrengen en het plafond bevat sierstucwerk, dan mag u hier niet in boren om het verlichtingsarmatuur op te hangen. Hier mag u alleen het ophangpunt gebruiken in de centraaldoos.
Mag ik energiebesparende middelen aanbrengen in de woning?
U mag zelf zelfklevende tochtstrippen plaatsen. Wel dient u er rekening mee te houden dat deze mogelijk kunnen worden verwijderd tijdens buitenonderhoud en dat het vernieuwen voor uw rekening is. Overige tochtwerende of isolerende maatregelen alleen na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Ook het in gebruik nemen van kachels of open haarden is niet toegestaan, tenzij wij u er nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor verlenen. Lees verder
Mag ik de tuin van mijn woning veranderen?
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin, waaronder het snoeien van bomen, struiken en hagen. In een enkel geval zorgt de Vereniging voor het snoeien van hoge bomen. In dat geval zijn hier afspraken over gemaakt in uw huurovereenkomst. Een terras of tegelpad mag u in principe vergroten of aanpassen, eveneens in overleg met de Vereniging. De kosten voor aanleg ervan komen voor uw rekening. Wilt u ons op de hoogte stellen wanneer u plannen heeft om uw tuin of de erfafscheiding aan te passen? Houdt u er rekening mee dat investeringen die door de huurder worden gedaan in de tuin niet worden vergoed bij een verhuizing, tenzij vooraf schriftelijk anders is afgesproken met de Vereniging.
Mag ik de woning (onder)verhuren?
Nee, zoals in uw huurovereenkomst staat omschreven is het niet toegestaan om uw woning zonder schriftelijke toestemming van de Vereniging (gedeeltelijk) onder te verhuren. Hieronder valt tevens het aanbieden van (een deel van de woonruimte) op basis van short stay verhuur (Airbnb, B&B, et cetera) U dient het gehuurde zelf als woning en als hoofdverblijf te gebruiken.
Tips voor uw verhuizing
  • Hoe krijg ik mijn grote spullen in het huis?  Veel panden van de Vereniging zijn voorzien van schuiframen. Door de schroeven in de beleglat los te nemen kunt u het hele raam uitnemen en grotere meubelstukken (met behulp van een verhuislift) naar binnen brengen. In sommige gevallen is een zogenaamd verhuisraam aanwezig, in dat geval zullen wij u dit tijdens de aanlevering laten zien.
  • Mag ik de hijsbalk gebruiken? Wij raden af om de hijsbalk te gebruiken.