Icon search Icon Facebook Icon instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox BankGiroLoterij Logo-CBF Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email Kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests
Waar ben je naar op zoek?

Wanneer vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats?

Vereniging Hendrick de Keyser past jaarlijks haar huurprijzen aan. De richtlijnen voor de jaarlijkse huuraanpassing worden vastgesteld door de rijksoverheid. Er kunnen ook nadere bepalingen zijn opgenomen in uw contract.  Voor woningen vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats per 1 juli. Ondanks de Corona-crisis gaat de huurverhoging door; wél hebben we deze gematigd gehouden.    

Sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld wat de maximale huurverhoging mag zijn, zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2020. Hoeveel de huur mag stijgen, is afhankelijk van uw inkomen. Per 1 juli 2020 mag de huur voor sociale huurwoningen verhoogd worden met maximaal 5,1% tot 6,6%. Voor onzelfstandige woningen is de maximale huurverhoging 4,1%, ongeacht uw inkomen. Wij streven ernaar om u uiterlijk 30 april de nieuwe huurprijs per 1 juli te doen toekomen.

 

Vrije-sector woningen

Voor vrije-sector woningen geldt er wettelijk géén maximum aan de huurverhoging. De Vereniging is vrij om de huur van de vrije-sector woningen te verhogen, tenzij er in uw contract een indexeringsclausule staat. In dat geval staat de huurverhoging vast. In alle gevallen hebben wij de huurverhoging van de vrije-sector woningen zeer beperkt tot beperkt gehouden. Wij streven ernaar om u uiterlijk 30 april de nieuwe huurprijs per 1 juli te doen toekomen. 

 

Bedrijfsruimten

De aanpassing van de huren voor bedrijfsruimten vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. De huurprijs wordt aangepast met het percentage waarmee in het voorafgaande jaar het consumentenprijsindexcijfer is gestegen, zoals dit door het Centraal Bureau voor de Statistieken wordt bekendgemaakt. Met deze indexering wordt de inflatie gecorrigeerd. Voor 2020 is de indexatie 2,6%. In het eerste kwartaal van 2020 hebben huurders van bedrijfsruimtes een brief met de huuraanpassing per 1 januari 2020 gekregen. Omdat de huurverhoging ingaat per 1 januari, geldt deze met terugwerkende kracht en is aan u verzocht om het verschil in huurprijs over de reeds verstreken maanden apart aan ons over te maken. 

 

Huurders met betalingsproblemen

Door de Corona crisis kan het zijn dat u tijdelijk moeite heeft met het betalen van de huur, bijvoorbeeld door een (sterke) afname van uw inkomen. Neemt u dan contact met ons op via huren@hendrickdekeyser.nl. Dan gaan wij het gesprek met u aan om te kijken hoe wij tot redelijke afspraken kunnen komen.

 

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt indienen tegen de huurverhoging staat in de huurverhogingsbrief vermeld hoe u dit dient te doen. Dit is alleen mogelijk als gegronde bezwaren hebt én de netto-huur onder de liberalisatiegrens van € 737,14 per maand ligt. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. Eventuele klachten over het onderhoud van uw woning of een reparatieverzoek kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken via huren@hendrickdekeyser.nl